person

VYŠETRENIE ZNAMIENOK

Dermatoskopia je odborné vyšetrenie pigmentových znamienok a ich prípadných zmien pomocou mnohonásobného zväčšenia. Optický systém pôsobí ako lupa a umožní zväčšením a priblížením znamienka určiť jeho veľkosť, rozmiestnenie pigmentu, prevažujúce sfarbenie, ostrosť ohraničenia a hĺbku jeho uloženia.

Priebeh ošetrenia: lekár pomocou dermatoskopu sníma celý povrch kože. Vyšetrenie je bezbolestné a trvá do 20 minút.

Efekt zákroku: na základe dermatoskopického vyšetrenia pacientovi lekár odporučí, ktoré znamienka môže odstrániť iba chirurgický a ktoré prípadne odstrániť laserom.

Komu je zákrok určený: pre všetky vekové kategórie.

Kontraindikácie: žiadne.

Nežiadúce účinky: žiadne.

Opakovanie: 1x ročne, ideálne po lete.

Rekonvalescencia: žiadna

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter