person

O nás

Naša filozofia

Naša filozofia si zakladá na vnímaní potrieb každého nášho klienta.
Každý klient sa stáva pri vstupe na našu kliniku výnimočným so svojou vlastnou jedinečnosťou. Počúvame jeho želania, postrehy, akékoľvek reakcie, vďaka ktorým chceme skvalitniť komfort pri jeho návšteve.
Lekár slúži pacientovi!
Vytváraním individuálneho prístupu si s klientom želám vytvoriť ba priam rodinný vzťah s vysokým citom dôvery, ktorá búra zábrany a akýkoľvek ostych pred jeho vlastnými nedostatkami, s ktorými bojuje neraz vnútorne celý život.
Symbióza odbornosti našich lekárov a dôverného, individuálneho prístupu dáva preto našej klinike popredné miesto v počte ošetrených klientov na Slovensku.

Výnimočnosť IEM

Výnimočnosť IEM pramení z našej filozofie, ktorá je základom v našom smerovaní.

Sme preto jediná klinika na Slovensku, ktorá ordinuje 7 dní v týždni aj počas víkendu celých 12 hodín každý deň, pretože sme chceli vytvoriť priestor aj pre tých klientov, ktorých stres a pracovná hektika nedáva priestor k jeho pokojnej návšteve našej kliniky.

Sme tu pre všetkých klientov, ktorí potrebujú našu odbornosť a pomoc pri riešení svojho problému. Preto na zákroky, ktoré sú pre niektorých pacientov finančne náročnejšie máme za potreby vytvárať každý mesiac sled akcií, ktorých skladbou a rozmanitosťou si vedia nájsť pomoc pre každý problém akéhokoľvek druhu. Platnosť zakúpeného poukazu 1 rok predurčuje klientovi kúpu ošetrenia v akciovej cene využiť aj neskôr, keď na to práve nie je vhodné ročné obdobie.
Prajeme si tým dostupnosť ošetrení pre každého klienta.

Lojalitu nášho klienta si ceníme v podobe rôznych grátis ošetrení, ktoré môžu využiť bezplatne vrámci kontroly po zákroku alebo vrámci samotných ošetrení.

Uvedomujeme si, že estetická medicína je súčasným trendom, ktorý sa vyvíja míľovými krokmi vpred.

Naša primárka kliniky Dr. Pallová Alena svoje vedomosti neustále rozširuje o nové poznatky a prináša na kliniku najnovšie trendy estetickej medicíny. Jej účasť na medzinárodne uznávaných kongresoch a počet klientov, ktorí sú súčasťou jej 15 ročnej praxe ju povyšuje medzi lekársku špičku dermateverólogov.

Svoje poznatky vštepuje svojím ďalším kolegom z estetickej medicíny v podobe svojich školení Masterclass by Dr.Pallová, ktoré na klinike usporadúva.

Sme dynamický tím vždy krok pred konkurenciou, ktorá novinku ešte len prináša a my ju už aplikujeme v praxi.

Interiér kliniky

Pohodlie a komfort pre nášho klienta dotvára samotný minimalistický, moderný štýl interiéru kliniky.
Sme si vedomí, že návšteva každého pacienta je súhra všetkých aspektov na neho bezprostredne pôsobiacich.
Preto personál kliniky dbá na vysoký komfort pri ich samotnej návšteve a komunikácií.
Disponujeme najlepším a najmodernejším technickým vybavením strojov.
Vždy kráčame v súlade s pokročilou vedou a novinkami, ktoré estetická medicína pri svojom vývoji prináša.

Vzdelanie

 • Medzinárodná atestačná skúška, Špecializácia v odbore DERMATOVENEROLÓGIA
 • Diplom zo všeobecného lekárstva – Štátne skúšky z internej medicíny, chirurgie, pediatrie,gynekológie a pôrodníctva, Akademický titul „MUDr.“
 • Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava
 • Gymnázium, Pezinok

Prax

 • 2006 – súčasnosť – Inštitút estetickej medicíny Pezinok
 • Október 2005 – I. Dermatovenerologická klinika Bratislava – Postgraduálne štúdium /PhD./
 • Máj – August 2002 – Stáž: Klinika plastickej chirurgie Main Hospital Kansas City
 • Zdravotnícke zariadenia Slovensko – Stáže na odd. : Gynekológia a pôrodníctvo, Pediatria, Interná Medicína, Chirurgia, Onkológia, ARO, Dermatológia

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava 2012 – 2018,
 • Všeobecné lekárstvo, Diplomová práca: Autoimunitné choroby kože v detskom veku
  Francúzske bilingválne gymnázium Metodova, Bratislava 2007 – 2012

Prax

 • Dermatovenerologická klinika UNB Staré mesto
  01/10/2018 – doteraz, Lekár
 • INŠTITÚT ESTETICKEJ MEDICÍNY, s. r. o.
  01/04/2019 – doteraz, Lekár

Vzdelanie

 • 2019 – 2024: PhD. štúdium (Dizertačná práca: Poruchy spánku a metabolický syndróm)
 • 2017 – 2022: Špecializácia v odbore Neurológia.
 • 2017 – momentálne: Lekár v špecializačnej príprave Neurológia,
  Neurologické odd. NsP sv. Cyrila a Metoda
 • 2011 – 2017: Univerzita Komenského, Lekárska Fakulta,
  Bratislava.
 • 2014 – Stáž na Internej klinike a Infektologickej klinike
  Univerzity v Manile, Filipíny.
 • 2009 – 2010: Študijný pobyt – Bangkok Thajsko
 • 2002 – 2011: Súkromné slovanské gymnázium

Prax

 • 2017 – trvá: Neurologické odd. NsP sv. Cyrila a Metoda

Vzdelanie

 • 2012- 2018: Slovenská
  zdravotnícka univerzita – odbor Všeobecné lekárstvo
 • 2007-2011: Gymnázium I. Horvátha, Bratislava – výučba so zameraním na anglický jazyk
 • 1998 -2007: ZŠ Mierová, Bratislava

Prax

 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica akad. L. Dérera, 1. Interná klinika SZU a UNB,
  (3. ročník SZU LF 2014/2015)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov, IV. Chirurgická klinika LF SZU a UNB,
  (3. ročník SZU LF, 2014/2015)
 • ERASMUS – štúdium na La Sapienza UNIVERSITY, Rím (4. ročník 2015/ 2016)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica akad. L. Dérera, Gynekologicko-pôrodnícke
  oddelenie, (5. ročník SZU LF 2016/2017)
 • UNB, nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava, Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB, (5. ročník SZU LF 2016/2017)
 • Gynekologicko- Pôrodnicke oddelenie – Dunajská Streda (2018)
 • I. dermatovenerologická klinika – Brno (2019)

Sledujte náš instagram

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter