Inštitút
Estetickej
Medicíny

Dôvera u vyše 30 tisíc klientov, najmodernejšie technológie, neustále vzdelávanie na svetových kongresoch, špičkový personál a spokojná spätná väzba našich klientov s výsledkami našej práce.

Vitajte na našej klinike

Čítať viac

Inštitút
Estetickej
Medicíny

Dôvera u vyše 30 tisíc klientov, najmodernejšie technológie, neustále vzdelávanie na svetových kongresoch, špičkový personál a spokojná spätná väzba našich klientov s výsledkami našej práce.

Vitajte na našej klinike

Čítať viac
person

Vyberte problémovú oblasť a následne vám ponúkneme vhodné procedúry.

Vzdelanie

 • Medzinárodná atestačná skúška, Špecializácia v odbore DERMATOVENEROLÓGIA
 • Diplom zo všeobecného lekárstva – Štátne skúšky z internej medicíny, chirurgie, pediatrie,gynekológie a pôrodníctva, Akademický titul „MUDr.“
 • Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava
 • Gymnázium, Pezinok

Prax

 • 2006 – súčasnosť – Inštitút estetickej medicíny Pezinok
 • Október 2005 – I. Dermatovenerologická klinika Bratislava – Postgraduálne štúdium /PhD./
 • Máj – August 2002 – Stáž: Klinika plastickej chirurgie Main Hospital Kansas City
 • Zdravotnícke zariadenia Slovensko – Stáže na odd. : Gynekológia a pôrodníctvo, Pediatria, Interná Medicína, Chirurgia, Onkológia, ARO, Dermatológia

Vzdelanie

 • 2019 – 2024: PhD. štúdium (Dizertačná práca: Poruchy spánku a metabolický syndróm)
 • 2017 – 2022: Špecializácia v odbore Neurológia.
 • 2017 – momentálne: Lekár v špecializačnej príprave Neurológia,
  Neurologické odd. NsP sv. Cyrila a Metoda
 • 2011 – 2017: Univerzita Komenského, Lekárska Fakulta,
  Bratislava.
 • 2014 – Stáž na Internej klinike a Infektologickej klinike
  Univerzity v Manile, Filipíny.
 • 2009 – 2010: Študijný pobyt – Bangkok Thajsko
 • 2002 – 2011: Súkromné slovanské gymnázium

Prax

 • 2017 – trvá: Neurologické odd. NsP sv. Cyrila a Metoda

Vzdelanie

 • 2012- 2018: Slovenská
  zdravotnícka univerzita – odbor Všeobecné lekárstvo
 • 2007-2011: Gymnázium I. Horvátha, Bratislava – výučba so zameraním na anglický jazyk
 • 1998 -2007: ZŠ Mierová, Bratislava

 

Prax

 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica akad. L. Dérera, 1. Interná klinika SZU a UNB,
  (3. ročník SZU LF 2014/2015)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov, IV. Chirurgická klinika LF SZU a UNB,
  (3. ročník SZU LF, 2014/2015)
 • ERASMUS – štúdium na La Sapienza UNIVERSITY, Rím (4. ročník 2015/ 2016)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica akad. L. Dérera, Gynekologicko-pôrodnícke
  oddelenie, (5. ročník SZU LF 2016/2017)
 • UNB, nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava, Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB, (5. ročník SZU LF 2016/2017)
 • Gynekologicko- Pôrodnicke oddelenie – Dunajská Streda (2018)
 • I. dermatovenerologická klinika – Brno (2019)

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava 2012 – 2018,
 • Všeobecné lekárstvo, Diplomová práca: Autoimunitné choroby kože v detskom veku
  Francúzske bilingválne gymnázium Metodova, Bratislava 2007 – 2012

Prax

 • Dermatovenerologická klinika UNB Staré mesto
  01/10/2018 – doteraz, Lekár
 • INŠTITÚT ESTETICKEJ MEDICÍNY, s. r. o.
  01/04/2019 – doteraz, Lekár

If it makes you feel beautiful then do it.

The best wrinkle is the one you never get.

She has those lips those lips that make strong men weak and wise men foolish.

Put yourself at the top of your to - do list.

People will stare. Make it worth their while.

Sledujte náš Instagram

Krása a zdravie idú ruka v ruke

àla Palla je vyváženou rovnováhou vedy, prírodných látok a estetiky. Vďaka tomu s našimi produktmi získate pocit výnimočnosti.

Prejdite do e-shopu

Krása a zdravie idú ruka v ruke

IEM SPA nie je bežná estetická klinika. Individuálny prístup, najmodernejšie technológie, odborný dohľad, relax – to všetko tvorí harmóniu.

Prejdite do e-shopu

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter