person

KOMPLETNÉ PREVENTÍVNE VYŠETRENIE

Základom dobrého zdravia je starostlivosť o vlastné telo. Preventívne prehliadky majú byť cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu, majú odhaliť jeho počiatočné zmeny a tým zabrániť vzniku choroby. Preto je veľmi dôležité, aby sa rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenia v počiatočnom štádiu keď je ľahšie liečiteľné a má lepšiu prognózu.

Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.

Inštitút estetickej medicíny Vám ponúka kompletné preventívne ošetrenie, ktoré zahŕňa široké spektrum vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na našej klinike. Tieto vyšetrenia umožnia spoznať zdravotný stav klienta a prípadne odhaliť eventuálne bezpríznakové zmeny. Už samotný názov „kompletné preventívne vyšetrenie uprednostňuje prevenciu pred liečbou.

Kto by mal absolvovať preventívne prehliadky:

  • Ženy a muži od 45 rokov
  • Manažéri
  • Podnikatelia
  • Ľudia vystavení pracovnému stresu
  • Rizikoví pacienti s výskytom ochorení v rodine ( cukrovka, vysoký krvný tlak, infarkt srdca, onkologické ochorenia)

Účelom preventívnej prehliadky je predchádzať resp. odhaliť chorobné príznaky skôr, ako dôjde k ich klinickým prejavom.

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter