person

ZVÝRAZNENIE LÍCNYCH KOSTÍ

Zvýraznenie lícnych kostí je vhodnou a bezpečnou metódou na vymodelovanie a spevnenie oblasti líc. Pomocou nej docielime obnovu strateného objemu v oblasti lícnych kostí, úpravu asymetrie tváre, úpravu samotných lícnych kostí do želaného objemu.

Priebeh ošetrenia: dôležitým predpokladom úspešného zákroku je samotná konzultácia s lekárom, ktorý zhodnotí klientove predstavy s aktuálnym stavom pokožky. Následne lekár predkreslí miesto, ktoré sa má vyplniť a to s presným označením korekcie. Označená oblasť je znecitlivená. Injekčne pomocou kanyly je aplikovaný výplňový materiál – kyselina hyaulóronová, ktorá vyplňuje a modeluje bradu do želaného stavu. Celý zákrok trvá približne 20 minút.

Efekt zákroku: výsledok je viditeľný okamžite podľa želaného výsledku.

Dĺžka efektu: 2 roky.

Komu je zákrok určený: pre všetkých klientov, ktorí potrebujú vymodelovať a obnoviť stratu hustoty v oblastí líc a rovnováhu asymetrie tváre.

Kontraindikácie: gravidita, dojčenie, zápal v mieste vpichu, vírusové ochorenie, herpes.

Nežiadúce účinky: po vpichu môže vzniknúť malý opuch, poprípade drobná modrinka, ktorá do niekoľko dní vymizne.

Opakovanie: 1x za 2 roky.

Rekonvalescencia: žiadna

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter