person
  • IEM
  • Procedúry
  • IEM CARE – PERSONALIZOVANÝ TERAPEUTICKÝ PLÁN

IEM CARE – PERSONALIZOVANÝ TERAPEUTICKÝ PLÁN

Každý klient prichádza so špecifickými problémami svojej pleti a poukazuje na vrodené či už získané
nedostatky a nedokonalosti z ktorých v skrytosti trpí.

Vďaka širokej škále a otvoreným možnostiam ponúkame dostupné riešenia šité priamo na problémy
klienta.

Pri príchode na našu kliniku klient prechádza vizuálnym vyšetrením, kde lekár vyhodnotí nálezy.
Na základe zistených skutočností navrhne liečebný plán v časovom horizonte, ktoré by mal klient
absolvovať k vyliečeniu svojho problému. Určí sa škála najdôležitejších až po menej dôležité
nedostatky pleti.

Kontaktujte nás

Inštitút estetickej medicíny
Hollého ulica č. 4
902 01 Pezinok

Objednávky na zákroky:   

+ 421 910 111 669

Bezplatná linka: 0800 500 511

Informácie o zákrokoch: iem@iem.sk, recepcia@iem.sk

Newsletter